κορυφαίοι 2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018:

1. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ       ΟΜΑΔΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2. ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ           ΟΜΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΟΜΑΔΑ ΡΟΚΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ